Waarom je bovenstroom, onderstroom en resultaat niet los van elkaar kunt zien?

Waarom je bovenstroom, onderstroom en resultaat niet los van elkaar kunt zien?

Onderstroom

Je moet strategie met mindset en resultaat verbinden.

Iedere organisatie heeft een bovenstroom en een onderstroom. De bovenstroom is het groepsdoel en het taakdoel. Die zijn expliciet. Dit is het verhaal dat managers vertellen in termen van plannen, structuren, systemen en controle.

De onderstroom bestaat uit levende mensen met relaties en gevoelens. Uit netwerken waarin verhalen, ervaringen, emoties, hoop en angst circuleren. Impliciet gaan die over overleven – ontwikkelen – transformeren.

Als er energie in je organisatie wegloopt betekent dat mensen niet goed functioneren. Belemmerende energie zit meestal in de onderstroom. Dat komt omdat mensen om allerlei redenen niet goed in hun vel zitten. Andersom kan ook. Er kan veel gedoe zijn in de onderstroom omdat de bovenstroom niet op orde is.

Als je naar mensen kijkt dan zie je hun gedrag. Meestal aangepast gedrag. Mensen laten niet snel zien hoe ze werkelijk in de wedstrijd zitten. Dat bewaren ze voor thuis, het sportveld of het koffieapparaat. Daar moet je rekening mee houden als je iets gedaan wilt hebben.

Onze ervaring is dat een organisatieprobleem voor 25% kan worden opgelost met bedrijfskunde. De rest van de oplossing is echt aan mensen werken.

Zitten ze niet goed in de wedstrijd dan heeft dat verstrekkende gevolgen. Niet alleen zitten ze zichzelf in de weg, ze gaan niet samenwerken. Dan blijven de resultaten achter.

Dit is een harde les. We hebben onze managers blijkbaar alleen opgeleid voor de bovenstroom. We hebben ze niet meegegeven hoe je de onderstroom kunt lezen en verbinden met de bovenstroom. Hier hoor je bij managers de taal van de onmacht; onzichtbaar, ongrijpbaar, onderhuids. De onderstroom wordt weggezet als soft skills. Maar de waarheid is precies andersom. Soft skills zijn rock bottom.

Hoe werkt dat? Wanneer mensen niet achter het doel staan, blijven ze op zichzelf gericht en gaan in de overlevingsstand staan. Onze ervaring is dat als 20% van de mensen negatief in de wedstrijd zitten, heb je al een kritische massa die de haalbaarheid van je doelen doet kantelen. Mensen beïnvloeden elkaar bewust en onbewust. Dat is een heel krachtig mechanisme waar de meeste zich niet van bewust zijn. Maar je voelt het als je op een afdeling komt of bij een team aanschuift. Gaan ze ervoor of niet? Wat je ziet is dat afspraken niet worden nagekomen, samenwerking niet van de grond komt en de energie gaat alle kanten uit, behalve de goede.

Het wordt tijd dat managers de onderstroom gaan verbinden met de bovenstroom. De cerebrale manager moet een integrale manager worden.

Onze visie is dat er veel energie is onder de mensen. En dat als mensen ervaren dat ze er mogen zijn, dat ze een bijdrage kunnen leveren en dat die bijdrage zichtbaar is, dan gaan mensen ervoor. Dan gaan ze excelleren, dan gaat het team excelleren en gaat de organisatie excelleren. Dat merken de klanten.

Onze bijdrage is de energie onder de mensen los te maken, te richten en om te zetten in het gewenste resultaat. Dan hoeft verandering geen belemmering meer te zijn. Dan wordt het nieuwsgierigheid.

Je kunt de bovenstroom, de onderstroom en het resultaat niet los zien van elkaar. Daarom verbinden wij strategie met mindset en resultaat.

Wat levert dat op?

Als je het ook op menselijk niveau op orde hebt;

  • Kan je afspraken maken over rollen, taken en resultaten.
  • Dan worden afspraken nagekomen, is er geen ruzie maar dialoog en creativiteit
  • De groep wordt een team en het team gaat groeien
  • Levert prestaties waarmee ze zichzelf overstijgt.
  • Beschikt het team over meer bronnen van informatie om tot oplossingen te komen

 

by jul 26, 2018
9 matches die succes of falen van talenten bepalen

9 matches die succes of falen van talenten bepalen

Mindset Navigator

Het is een oude wijsheid; mensen worden aangenomen om wat ze kunnen en worden ontslagen om wie ze zijn. Binnenhalen en behouden van talent wordt steeds belangrijker maar ook moeilijker nu er krapte op de arbeidsmarkt is.

Werd tot voor kort vooral geworven op kennis en ervaring, nu wordt de match tussen de behoefte van het talent en het gedrag in de organisatie steeds belangrijker om talent te behouden. We hebben 9 matches geïdentificeerd waarmee u kunt vaststellen of ze het falen of het succes van uw talenten zullen bespoedigen.

1ematch: de werkrelatie

Bedrijven verschillen in hoe belangrijk ze relaties vinden. Hoe waarderen ze samenwerking? Is face to face contact belangrijk? Nodig om het werk gedaan te krijgen en om belangrijke beslissingen te nemen? Of is er de neiging om achter het bureau te blijven zitten of liever thuis te werken?

2ematch: beïnvloeding

Is de persoonlijke ontmoeting de manier om anderen te beïnvloeden? Of genieten e-mails, sms-en en videoconferenties de voorkeur? Moet het talent tijd besteden aan het opbouwen van relaties voordat er om hulp gevraagd kan worden. Of kunnen ze eenvoudig en snel bij iedereen voor hulp terecht.

3ematch: communicatie en hiërarchie

Is er makkelijk contact te leggen met iedereen, ongeacht de hiërarchie of is dit ongepast? Gaat communicatie via vergaderingen die vooraf worden georganiseerd en waar iedereen tot de tanden toe voorbereid aanschuift? Of spreken mensen spontaan met elkaar.

 4ematch: regelruimte

Slaan leiders aan op formaliteiten en hoe reageren mensen op macht? Is er ruimte voor informele discussies en aanbevelingen? Wordt er naar elkaar geluisterd, is er dialoog of wordt er afgevinkt? Is het tegendraadse geluid bespreekbaar? Kunnen mensen veilig zeggen wat ze vinden?

5ematch: besluitvorming

Sommige organisaties beslissen formeel in vergaderingen. Anderen nemen beslissingen veel informeler en is de wandelgang belangrijk. Welke stijl resulteert in een beslissing.

6ematch: naleving

Hoe consequent wordt een beslissing daadwerkelijk nageleefd? Zit er een groot verschil tussen wat formeel wordt besloten en de werkelijkheid bij de implementatie?

7ematch: denken of doen

In organisaties waar de voorkeur is gericht op actie, zijn tijd en aandachtsgebieden doorgaans beperkter en worden beslissingen snel genomen. Andere organisaties geven de voorkeur aan een discussie over scenario’s, modellen en strategieën. Dat kost meer tijd maar heeft dan vaak wel een langere houdbaarheid.

8ematch: individueel of samen

Als een organisatie zeer individualistisch is in haar aanpak, zal ze over het algemeen een ‘heldenmentaliteit’ ondersteunen die het ambitieuze individu erkent en gericht is op ieders unieke bijdrage. Groepsgerichte organisaties willen meer samen een groter succes maken en vieren en wordt er aan je eigen succes minder waarde gehecht. Deze organisaties hebben de neiging platter te zijn en meer gericht op gedeelde, maar hoger liggende doelen en resultaten.

9ematch: verandervermogen

Verandervermogen wordt als één van de meest cruciale organisatie competenties van de 21eeeuw beschouwd. Veel talenten worden daarop geselecteerd. In de praktijk ontdekken ze dat veel organisaties de neiging hebben vast te houden aan het succes van vandaag. Andere zijn doorlopend op zoek naar verbetering. Dit kan dus ook heel bepalend zijn voor de invloed die een talent heeft om de dingen anders te doen dan gewoon is.

De Grondregel voor de organisatie en talent

Zoek uit welke matches in jouw organisatie belangrijk zijn om talenten te werven en te behouden. Maak de ongeschreven regels van je organisatie zichtbaar en neem ze mee in je beslissing. Hoe beter talent en organisatie bij elkaar passen, hoe groter de kans op succes voor talent én organisatie.

Matching van talent en organisatie maakt onderdeel uit van onze mindset navigatordie je helpt in de juiste setting te komen en succesvol te zijn in je nieuwe werkomgeving. Nieuwsgierig geworden neem gerust contactmet ons op en we helpen je concreet verder.  Wil je op de hoogte gehouden worden van het gedachtegoed van TEAM21C volgens ons dan via LinkedInof Facebook.

 

by jul 13, 2018
Gevoelens zijn niet onzichtbaar, managers zijn leesblind

Gevoelens zijn niet onzichtbaar, managers zijn leesblind

balans

Het is onder managers een hardnekkig beeld dat gevoelens en emoties onzichtbaar en onvoorspelbaar zijn. Dat je er geen grip op kunt krijgen. De management literatuur doet daar opgewekt aan mee en versterkt dit beeld.

Het grappige is dat als we gevoelens afbeelden, gebruiken we een ijsberg. Gevoelens zouden dan het deel zijn dat onder water ligt. Wonderlijk. Bevroren water lijkt me toch behoorlijk grijpbaar, zichtbaar en voorspelbaar.

Voor gedragswetenschappers zijn gevoelens feiten. Voor hen is de onderstroom helder water waarin je de zandbanken ziet, de muien en de stromingen. Ze begrijpen heel goed hoe gevoelens en emoties ontstaan en hoe je gedrag kunt ontwikkelen. Voor hen zijn gevoelens zichtbaar, voorspelbaar en je kunt er grip op krijgen.

Bedrijfskunde en gedragswetenschappen zijn geen gespiegelde werelden. Ze bestaan naast elkaar, niet boven of onder elkaar. Hun invloed op elkaar is onlosmakelijk. Terwijl in beide werelden de antwoorden klaarliggen die mensen en organisaties doen vliegen.
Het is tijd voor verbinding en balans.

by jan 15, 2018
Help! mijn medewerkers doen wat er gezegd wordt

Help! mijn medewerkers doen wat er gezegd wordt

21C

Als je medewerkers doen wat hen gezegd wordt, moet je je dan geen zorgen maken?

Immers de vraag is staan ze achter wat ze doen of doen ze het omdat het moet. Belangrijker nog, wordt er zo wel zichtbaar wat ze denken. Maar al te vaak denken ze betere manieren te weten hoe het werk gedaan kan worden.

Het onzichtbare van wat een medewerker voelt, denkt, weet komt niet tevoorschijn als daarvoor geen vertrouwen is. Vaak wordt er geen ruimte geboden voor het zelf verantwoordelijk zijn voor resultaten en het werken op een manier die het team het beste past. Dit wordt vaak de ‘onderstroom’ genoemd.

Vaak zijn instructies regels, zo vastgezet dat er geen ruimte meer is het anders te doen. Alles wordt op één manier gemeten en beoordeeld en dat wordt ook wel de ‘bovenstroomse’ manier genoemd. Leidinggevenden die dit in stand houden missen 70% van het veranderingspotentieel van hun medewerkers zo laat recent onderzoek zien. En dit is een potentieel dat je niet missen kunt wil je succesvol zijn als bedrijf.

“Waarom binnen je comfortzone blijven als daarbuiten veel meer te beleven valt?”

Stel vaker de vraag aan je team: Kan het anders? Zijn er ideeën hoe het slimmer kan? Hoe zouden jullie het doen? Het lijkt te eenvoudig voor woorden maar stel die vraag ook echt regelmatig en durf die ruimte te geven. Het vergroot het vertrouwen enorm en het plezier in het werk neemt toe.

Wil je meer weten en zelfs hoe je die vragen niet meer hoeft te stellen omdat ze het uit zichzelf doen neem dan contact met ons op.

by dec 15, 2017