Op welke manier wordt jouw organisatie aangestuurd?

Op welke manier wordt jouw organisatie aangestuurd?

Leiderschap

Als we naar Amerika kijken dan zien we hoe groot de verschillen in leiderschap kunnen zijn. In 2008 was Obama de ultieme crowdleader met het iconische motto ‘Yes we can’. Trump volgde hem op met het motto ‘America first’ en ontpopt zich tot een platformpotentaat en is volgens het model een overnemer. Los van wat je van beide leiders vindt en hoe je hun resultaten beoordeelt, zie en voel je wel het verschil.

Bovenstaande voorbeelden spreken voor zich maar de vraag is hoe dat in jouw organisatie is. Ben je zelf leider hoe gedraag je je dan volgens bovenstaand model? Is dat de stijl van alle leiders in jouw organisatie of zijn er verschillen en in hoeverre botsen ze met elkaar? De allerbelangrijkste vraag is in hoeverre de stijl in jouw organisatie past om de gewenste doelen te bereiken in de markt.

Allereerst vanuit welk perspectief kijk je naar je werk? Een laborant gaf een mooi voorbeeld van twee manieren om ernaar te kijken. ‘Het lab is mijn wereld versus de wereld is mijn lab.’ De eerste is denken vanuit de oude wereld, de tweede vanuit de nieuwe wereld.

Terug naar de vier vormen van leiderschap met een korte toelichting zodat je jezelf kunt plaatsen en bezien of het past bij de markt waarin jouw organisatie opereert.

Kastelen

Dit is het traditionele leiderschapsmodel volgens de principes van de oude macht.  Dit is het hiërarchisme, op gezag gebaseerde model. Bijna iedereen is er mee opgegroeid.  De oude waarden en het oude model.  Een vorm die nog veel meer voorkomt dan menigeen denkt.

Overnemers

Een model dat het nieuwe machtsmodel predikt maar dan altijd met als doel om zichzelf meer macht toe te eigenen. Dus nog steeds in dienst van de oude machtswaarden.  Een vorm die terrein wint om de organisatie aantrekkelijker te maken maar de vraag is hoe lang dit stand houdt, zeker bij jongere generaties.

Cheerleaders

Is een groot voorvechter van nieuwe waarden en vindt samenwerking, transparantie en participatie belangrijk. Maar als het op leiding aankomt geeft die persoon niet thuis en geschiedt het op een oude machtsmanier omdat de persoon de macht niet wil of kan herverdelen.  In deze situaties zie je vaak dat leiders geïsoleerd komen te staan en men tegenstrijdige beelden voelt.

Crowds

In dit model gaat het er echt anders aan toe dan we gewend zijn. Het gaat erom iedereen krachtiger en machtiger te maken. Hier is het oprecht geloof dat het niet om je eigen macht gaat maar om de groep zo machtig, krachtig mogelijk te maken. En dat volgens het nieuwe model, dat betekent samenwerken, transparantie en participatie stimuleren. Of dit model je nu aanspreekt of niet, hier ligt de toekomst voor de meeste organisaties.  Er zijn echter nog maar weinig organisaties die dit echt en overtuigend hebben weten te realiseren.

Heb je hulp nodig om stappen te zetten naar nieuwe vormen van leiderschap en vraag je je af welke bij jouw organisatie passen, neem dan gerust contact met ons op.

Nieuwsgierig geworden naar meer informatieve blogs met daarbij ook oplossingsrichtingen? Volg ons dan via Facebook of LinkedIn.

Dit artikel is tot stand gekomen naar aanleiding van het boek New Power van Jeremy Heimans en Henry Timms. Een echte aanrader en sinds kort ook in het Nederlands verkrijgbaar.

 

by aug 16, 2018
Zorg dat je gele kanaries in je organisatie hebt!

Zorg dat je gele kanaries in je organisatie hebt!

Resultaat Versneller

Het staat stoer als leidinggevende om in je organisatie te roepen kom alleen met oplossingen en val me niet lastig met problemen. Het stimuleert het oplossend vermogen van de organisatie en het versnelt volgens velen de implementatie van de strategie. Toch zit er een adder onder het gras, want hierop volledig blindvaren brengt niet het gewenste resultaat.

Er zijn legio onderzoeken waaruit duidelijk blijkt dat de leidinggevenden veel enthousiaster zijn over de medewerkers die oplossingen aandragen in plaats van problemen. Toch heeft het stimuleren van het oplossingsgericht denken een andere kant.

Als er altijd een oplossing van je wordt verwacht zie je dat mensen met pasklare oplossingen komen. De diagnose is gesteld, maar daarmee ontneem je de kans om nog iets op te steken van de standpunten van de ander. Je gaat ook graag met je eigen oplossing aan de haal.  De vraag is hoe grondig er naar het probleem is gekeken en of met een dergelijke cultuur de beste oplossing bij het probleem is gezocht. Onderzoek wijst uit dat een te sterke oplossingsgerichte cultuur juist meer fouten in de hand werkt.

Het is belangrijk dat er dus eerst goed naar het probleem wordt gekeken en dat het wordt besproken voordat je aan de oplossing kunt werken.  Als je er zeker van wilt zijn dat de juiste problemen op de meest effectieve manier worden opgelost moet je andersdenkenden in je organisatie opsporen en ruim baan geven.

Roep de ‘gele kanaries’ in het leven in je organisatie. Een betrouwbare groep van verschillende afdelingen die uiteenlopende invalshoeken vertegenwoordigen.  Gele kanaries zijn vernoemd naar de kanaries die werden gebruikt in de mijnen in de 19deeeuw om mijnwerkers te waarschuwen voor dodelijke gassen.

Laat uw kanaries zorgvuldig omgaan met lastige kwesties en hun mening durven geven, dan worden strategie sneller geïmplementeerd en uw resultaten beter.

Laat ze het probleem goed onderzoeken, zorg dat het goed wordt gedeeld en onderzoek daarna wat de mogelijke oorzaken en oplossingen zijn.

Wil je meer weten hoe je gele kanaries kunt spotten in je bedrijf neem dan contact met ons op of leer er meer over op onze website onder andere bij de Resultaten Versnelleren Strategie vertaler. Of volg ons via LinkedIn of Facebookpagina TEAM21C.

Bron: Grant, Adam – ‘Het kan ook anders’ Hoe non-conformisten de wereld veranderen. Amsterdam, A.W.Bruna uitgevers, 2018.

by apr 12, 2018
De strategie achter de strategie is nog belangrijker dan de strategie zelf

De strategie achter de strategie is nog belangrijker dan de strategie zelf

Strategie

Het klinkt misschien wat gratuit, maar een succesvolle strategie vraagt samenwerking. Samen met je eigen mensen je strategie bepalen en samen met je mensen de strategie uitvoeren. Doe je dat niet, dan gaat het niet werken. Als je het formuleren van de strategie loshaalt van de executie, dan zal de strategie niet geïmplementeerd worden.

Dus niet met een exclusief clubje op de hei gaan zitten. Blijf weg van het script waarin directies zich laten begeleiden door dure consultants om uiteindelijk vanaf hun Olympus te roepen welke verhelderende inzichten en vergezichten hen deelgenoot zijn geworden en die zij nu gelukzalig laten neerdalen over de rest van de organisatie. Keer op keer blijkt dat de afkondiging van een strategie waarbij de mensen niet zijn betrokken, als een kogel in de zandbak valt. Je kunt mensen niet motiveren door af te kondigen. Betrokken medewerkers krijg je door ze te betrekken.

Wat je wel kunt doen is het honoreren van hun professionaliteit en gebruik maken van hun netwerken. Professionals opereren in meerdere netwerk tegelijkertijd. Dat mag je verbinden en inzetten voor de ontwikkeling en uitvoering van je eigen strategie. Dit is in de kern de strategie achter de strategie, sturen op interactie en samenwerking tussen mensen en netwerken.

Je versterkt het succes door medewerkers gelijk na te laten denken hoe ze straks zelf de bijdrage gaan leveren aan het implementeren van de strategie. Dan wordt ook de eigen bijdrage concreet en vergroot je de verbondenheid met de strategie.

Dat vraagt een andere intelligentie in een andere vorm van leiderschap. Geen controle, maar verbinden. Echt faciliteren zodat alles eromheen op orde is. Geen ego’s maar samenwerking.

Wil je meer weten over samenwerkingsstrategie achter de strategie neem dan contact met ons op of lees er meer over op onze websiteonder andere bij de Strategie Vertaler. Je kunt ons volgen op LinkedIn of Facebook TEAM21C.

by apr 5, 2018
Waarom krijgen veel organisaties de strategie niet geïmplementeerd?

Waarom krijgen veel organisaties de strategie niet geïmplementeerd?

21C

Bedrijven geven erg veel geld uit aan het verbeteren van de betrokkenheid bij de strategie. Toch blijkt uit recent onderzoek dat slechts 13% van de medewerkers die betrokkenheid daadwerkelijk voelt. Vergeet niet dat achter het niet betrokken zijn van velen in de organisatie veel productiviteit verloren gaat. Logisch dat er van de strategie dan weinig terecht komt.

De oorzaak is gelegen in het feit dat medewerkers worden bestookt met algemene bespiegelingen over de strategie, vaak ook nog vaag verwoord. Het vertalen naar; “Wat kan ik daaraan bijdragen?” gaat dan verloren. In praktijk betekent dat de schouder wordt opgehaald en mensen doorgaan met wat ze daarvoor deden of moesten doen.

In de 21ste eeuw is dit nog bedreigender voor het voortbestaan van ondernemingen omdat de strategie steeds sneller verschuift in de tijd. Er moet meer moeite gedaan worden om iedereen scherp te houden in wat te doen.

De oplossing is de medewerkersbetrokkenheid op een drietal dimensies goed weten uit te voeren.

Persoonlijke en emotionele betrokkenheid. Zorg ervoor dat medewerkers precies weten welke specifieke bijdrage ze kunnen leveren aan het succes van de strategie. Dat maakt ze trots en leidt tot ambassadeurschap van je organisatie. Als je op vraag ‘wat draag jij bij aan het succes van onze strategie’ geen bevredigend antwoord krijgt weet je wat je te doen staat.

Weten in welke omgeving de organisatie actief is. Pas als de medewerkers exact weten wie je (potentiële) klanten zijn en als bekend is hoe we de producten en diensten onderscheidend van de concurrent krijgen en houden en wat ons uniek en waardevol maakt, krijgen we de strategie geïmplementeerd en wordt de betrokkenheid gevoeld.

Dagelijkse daadwerkelijke betrokkenheid. Als de medewerkers op een passende wijze inzage hebben in hoe klanten je producten en diensten ervaren ben je ook veel beter in staat het succes te ondersteunen en verbeteringen te realiseren waar dat nodig is. Dat geldt niet alleen voor de medewerkers die contact hebben met de klant maar voor iedereen in de organisatie.

Als de drie bovenstaande dimensies op orde zijn gaat de betrokkenheid fors vooruit en is de kans op een succesvolle implementatie veel groter.

Wil je meer weten over hoe je de implementatie van je strategie kunt verbeteren neem dan  contact met ons op of leer er meer over op onze website onder andere bij de Strategie Vertaler. Of volg ons via LinkedIn of Facebookpagina TEAM21C.

Geraadpleegde bron: Engaging employees starts with remembering where your company stands for by Denise Lee Yohn HBR 13 maart 2018

by mrt 29, 2018