Bedrijven geven erg veel geld uit aan het verbeteren van de betrokkenheid bij de strategie. Toch blijkt uit recent onderzoek dat slechts 13% van de medewerkers die betrokkenheid daadwerkelijk voelt. Vergeet niet dat achter het niet betrokken zijn van velen in de organisatie veel productiviteit verloren gaat. Logisch dat er van de strategie dan weinig terecht komt.

De oorzaak is gelegen in het feit dat medewerkers worden bestookt met algemene bespiegelingen over de strategie, vaak ook nog vaag verwoord. Het vertalen naar; “Wat kan ik daaraan bijdragen?” gaat dan verloren. In praktijk betekent dat de schouder wordt opgehaald en mensen doorgaan met wat ze daarvoor deden of moesten doen.

In de 21ste eeuw is dit nog bedreigender voor het voortbestaan van ondernemingen omdat de strategie steeds sneller verschuift in de tijd. Er moet meer moeite gedaan worden om iedereen scherp te houden in wat te doen.

De oplossing is de medewerkersbetrokkenheid op een drietal dimensies goed weten uit te voeren.

Persoonlijke en emotionele betrokkenheid. Zorg ervoor dat medewerkers precies weten welke specifieke bijdrage ze kunnen leveren aan het succes van de strategie. Dat maakt ze trots en leidt tot ambassadeurschap van je organisatie. Als je op vraag ‘wat draag jij bij aan het succes van onze strategie’ geen bevredigend antwoord krijgt weet je wat je te doen staat.

Weten in welke omgeving de organisatie actief is. Pas als de medewerkers exact weten wie je (potentiële) klanten zijn en als bekend is hoe we de producten en diensten onderscheidend van de concurrent krijgen en houden en wat ons uniek en waardevol maakt, krijgen we de strategie geïmplementeerd en wordt de betrokkenheid gevoeld.

Dagelijkse daadwerkelijke betrokkenheid. Als de medewerkers op een passende wijze inzage hebben in hoe klanten je producten en diensten ervaren ben je ook veel beter in staat het succes te ondersteunen en verbeteringen te realiseren waar dat nodig is. Dat geldt niet alleen voor de medewerkers die contact hebben met de klant maar voor iedereen in de organisatie.

Als de drie bovenstaande dimensies op orde zijn gaat de betrokkenheid fors vooruit en is de kans op een succesvolle implementatie veel groter.

Wil je meer weten over hoe je de implementatie van je strategie kunt verbeteren neem dan  contact met ons op of leer er meer over op onze website onder andere bij de Strategie Vertaler. Of volg ons via LinkedIn of Facebookpagina TEAM21C.

Geraadpleegde bron: Engaging employees starts with remembering where your company stands for by Denise Lee Yohn HBR 13 maart 2018