Standaardiseren en toch wendbaar blijven.

Standaardiseren en toch wendbaar blijven.

21C

Na 100 jaar waart de geest van Frederick Taylor nog steeds rond. Veel bedrijven werken als een geïntegreerde machine met onderdelen die naadloos op elkaar passen. Om de twee jaar gaan de managers naar de tekentafel en herdefiniëren hoe hun organisatie moet gaan werken want de dingen veranderen. Zo’n schoksgewijze aanpak werkt niet meer in de tijden van doorlopende verandering

Wat kunnen we nu leren van de eerste ervaringen met wendbaarheid?

  1. Maak één besturingssysteem maar met flexibele toevoegingen

Een combinatie van betrouwbaar en efficiënt met snel en adaptief. Een besturingssysteem dat bestaat uit een relatief onveranderlijk kernproces aangevuld met lossere, dynamische elementen. Die als het ware als een app kunnen worden toegevoegd, geüpgraded en verwijderd.

  1. Maak je bedrijf de spiegel van de markt

De echte dynamiek komt door telkens in de spiegel te kijken. Match de klantbehoefte aan de specificaties van jouw producten en diensten. Kleine teams zonder formule structuur kijken constant naar deze match. Ze zijn tijdelijk en van wisselende samenstelling uit de hele organisatie.

  1. Doe iedere keer een reset

Elke 90 dagen wordt de match via vooraf gedefinieerde key performance indicatoren gewogen. Senior executives besluiten wat we in stand houden, uitschakelen of meer of minder middelen geven. Dat is input voor de teams de match verder te optimaliseren

  1. Hou de kern stabiel

Een goed begrepen en grotendeels onveranderlijk basis biedt de stabiliteit voor het kernproces waar als bedrijf in uitblinken.

  1. En-en

Wendbaarheid vraagt twee nieuwe overkoepelende rollen. De bewaker van kern van de organisatie, die de koers vasthoudt en een integrator, die verantwoordelijk is voor de multifunctionele teams die telkens uitvoering geven aan de juiste match tussen klant en bedrijf. Telkens weer in wisselende samenstelling.

Bottom line is de les dat je creatief kunt zijn op de evenwichtsbalk.

 

by nov 29, 2018
Waarom je bovenstroom, onderstroom en resultaat niet los van elkaar kunt zien?

Waarom je bovenstroom, onderstroom en resultaat niet los van elkaar kunt zien?

Onderstroom

Je moet strategie met mindset en resultaat verbinden.

Iedere organisatie heeft een bovenstroom en een onderstroom. De bovenstroom is het groepsdoel en het taakdoel. Die zijn expliciet. Dit is het verhaal dat managers vertellen in termen van plannen, structuren, systemen en controle.

De onderstroom bestaat uit levende mensen met relaties en gevoelens. Uit netwerken waarin verhalen, ervaringen, emoties, hoop en angst circuleren. Impliciet gaan die over overleven – ontwikkelen – transformeren.

Als er energie in je organisatie wegloopt betekent dat mensen niet goed functioneren. Belemmerende energie zit meestal in de onderstroom. Dat komt omdat mensen om allerlei redenen niet goed in hun vel zitten. Andersom kan ook. Er kan veel gedoe zijn in de onderstroom omdat de bovenstroom niet op orde is.

Als je naar mensen kijkt dan zie je hun gedrag. Meestal aangepast gedrag. Mensen laten niet snel zien hoe ze werkelijk in de wedstrijd zitten. Dat bewaren ze voor thuis, het sportveld of het koffieapparaat. Daar moet je rekening mee houden als je iets gedaan wilt hebben.

Onze ervaring is dat een organisatieprobleem voor 25% kan worden opgelost met bedrijfskunde. De rest van de oplossing is echt aan mensen werken.

Zitten ze niet goed in de wedstrijd dan heeft dat verstrekkende gevolgen. Niet alleen zitten ze zichzelf in de weg, ze gaan niet samenwerken. Dan blijven de resultaten achter.

Dit is een harde les. We hebben onze managers blijkbaar alleen opgeleid voor de bovenstroom. We hebben ze niet meegegeven hoe je de onderstroom kunt lezen en verbinden met de bovenstroom. Hier hoor je bij managers de taal van de onmacht; onzichtbaar, ongrijpbaar, onderhuids. De onderstroom wordt weggezet als soft skills. Maar de waarheid is precies andersom. Soft skills zijn rock bottom.

Hoe werkt dat? Wanneer mensen niet achter het doel staan, blijven ze op zichzelf gericht en gaan in de overlevingsstand staan. Onze ervaring is dat als 20% van de mensen negatief in de wedstrijd zitten, heb je al een kritische massa die de haalbaarheid van je doelen doet kantelen. Mensen beïnvloeden elkaar bewust en onbewust. Dat is een heel krachtig mechanisme waar de meeste zich niet van bewust zijn. Maar je voelt het als je op een afdeling komt of bij een team aanschuift. Gaan ze ervoor of niet? Wat je ziet is dat afspraken niet worden nagekomen, samenwerking niet van de grond komt en de energie gaat alle kanten uit, behalve de goede.

Het wordt tijd dat managers de onderstroom gaan verbinden met de bovenstroom. De cerebrale manager moet een integrale manager worden.

Onze visie is dat er veel energie is onder de mensen. En dat als mensen ervaren dat ze er mogen zijn, dat ze een bijdrage kunnen leveren en dat die bijdrage zichtbaar is, dan gaan mensen ervoor. Dan gaan ze excelleren, dan gaat het team excelleren en gaat de organisatie excelleren. Dat merken de klanten.

Onze bijdrage is de energie onder de mensen los te maken, te richten en om te zetten in het gewenste resultaat. Dan hoeft verandering geen belemmering meer te zijn. Dan wordt het nieuwsgierigheid.

Je kunt de bovenstroom, de onderstroom en het resultaat niet los zien van elkaar. Daarom verbinden wij strategie met mindset en resultaat.

Wat levert dat op?

Als je het ook op menselijk niveau op orde hebt;

  • Kan je afspraken maken over rollen, taken en resultaten.
  • Dan worden afspraken nagekomen, is er geen ruzie maar dialoog en creativiteit
  • De groep wordt een team en het team gaat groeien
  • Levert prestaties waarmee ze zichzelf overstijgt.
  • Beschikt het team over meer bronnen van informatie om tot oplossingen te komen

 

by jul 26, 2018
Managers zijn te veel bezig met het veranderen van beleid en niet genoeg met het veranderen van de mindset

Managers zijn te veel bezig met het veranderen van beleid en niet genoeg met het veranderen van de mindset

Mindset Navigator

Volgens een onderzoek van BCG heeft 85% van de bedrijven het afgelopen decennium een ​​transformatie ondernomen. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat bijna 75% van die transformaties de bedrijfsprestaties niet verbeteren, niet voor de korte termijn niet voor de lange termijn. Dus waarom is transformatie zo moeilijk te bereiken?

De meest fundamentele verklaring krijgt de minste aandacht. Wat doen jouw plannen met jouw mensen? Wat gebeurt daar onderhuids? We weten dat bijna alle mensen in het zicht van verandering angst en onzekerheid ervaren. Het houdt hen gevangen in een gedrag dat soms dwars tegen alle rationaliteit en logica ingaat. Meestal worden deze eerlijke maar genegeerde emoties afgedaan als verzet of weerstand. Bottom line, hier ontspoort zelfs de beste strategie.

Niettemin besteden de meeste organisaties veel meer aandacht aan hun strategie en de uitvoering dan aan wat hun mensen voelen bij en denken van die nieuwe strategie. Dit gaat over hun mindset.

Verschillende factoren houden de mindset van mensen op zijn plaats. De meest basale is dat veel overtuigingen vroeg in ons leven diep wortelen. Het worden onze reflexen, onze scripts. We zoeken bevestiging en zijn steeds op zoek naar bewijs daarvoor. We bagatelliseren wat niet past. Want we zijn ontworpen om onze eigen veiligheid voorop te stellen en te veel risico’s te vermijden. Het kost ons veel meer moeite ons kritisch denkvermogen in te zetten om nieuwe mogelijkheden te bedenken.

Ondertussen is het verantwoordelijke management druk met de strategie. Ze zien dat het niet gaat zoals gedacht waardoor ze in alle oprechtheid nog meer tijd, middelen en energie in stoppen. Ze gaan nog meer activiteiten tegelijkertijd ondernemen, terwijl ze worstelen met het doorzetten van de echte nieuwe initiatieven. Vaak ligt hier een diepe overtuigingen onder. ‘Alles wat we doen is even belangrijk’, ‘Meer is altijd beter’ en ‘Het moet perfect zijn of we doen het niet. ” Als we niet zo hard rennen als we kunnen en aandacht besteden aan ieder detail, valt alles uit elkaar”. Kortom, harder werken als oplossing.

Onze les is; een geweldige strategie blijft fundamenteel voor transformatie. Maar een succesvolle uitvoering vereist het zichtbaar maken van het effect van de transformatie op de mensen en daar voortdurend aandacht aan geven. In plaats van hun angsten, zorgen en onzekerheid weg te zetten en vertalen als weerstand.

Wil je meer weten over succesvolle strategie in je organisatie neem dan contact met ons op of leer er meer over op onze website onder andere bij de Strategie Vertaler. Of volg ons via LinkedInof FacebookpaginaTEAM21C.

by jun 27, 2018
Ik word gek van de prestatiecultuur, maar wat dan als ik toch wil groeien?

Ik word gek van de prestatiecultuur, maar wat dan als ik toch wil groeien?

Motiveren

Omdat de omgeving steeds concurrerender, complexer en volatieler wordt worden organisaties gedwongen steeds sneller veranderingen door te voeren. In veel gevallen leidt dat in de top tot de gedachte een meer prestatiegerichte cultuur in te richten. Maar met die keuze kom je veelal bedrogen uit. Het leidt tot angst, competitief gedrag en het berokkent schade aan capaciteiten van mensen.

Als u ook het ook zat bent van de almaar niet werkende scorecards kies dan voor een groeicultuur, die gerealiseerd wordt via een combinatie van organisatorische en persoonlijke componenten.

Als je denkt cultuur dat is toch veel te vaag dan verwijs ik graag naar de uitspraak van Peter Senge: ‘Een cultuur is gewoon de verzameling overtuigingen waarop mensen hun gedrag baseren’

Een groeicultuur doorbreekt de oppervlakkige mindset van een prestatiecultuur. In een groeicultuur werk aan je het vermogen om blinde vlekken te gaan zien, niet bang te zijn onzekerheden te uiten en tekortkomingen te erkennen. Te leren je minder te verdedigen en de vrijgekomen energie meer in te zetten op het creëren van waarde voor de organisatie. Hoe veel iemand weet wordt minder belangrijk, hoe iemand zich voelt neemt in belangrijkheid toe.

De groeicultuur is afgeleid van het werk van Robert Kegan en Lisa Lahey rond het bouwen van ‘bewust ontwikkelde culturen’.

Maar hoe ontwikkel je dit: wees allereerst bereid zelf te accepteren en te tonen wat je tekortkomingen zijn en wat er fout gaat. Zorg voor focus gericht op continu leren door te onderzoeken, nieuwsgierig te blijven en transparantie na te streven. Bij de prestatiecultuur is dit oordelen, jezelf beschermen en (schijn)zekerheid te tonen. Hier zie je gelijk al het kenmerkende verschil.

In het begin is dit vooral oefenen in leren en afleren. Kies dan ook voor kleine stappen in nieuw gedrag. Geef en vraag continue feedback gebaseerd op de gezamenlijke (nieuwe) overtuiging dat elkaar helpen je de echte groei brengt. Het resultaat blijft belangrijk maar naast succes behandel je ook wat er niet goed gaat en hoe je dit vertaalt naar een kans om wat fout gaat te verbeteren of te voorkomen.

In het begin is dat misschien niet allemaal gemakkelijk maar volhouden loont. Je hebt in het begin allemaal nog de neiging je zwakheden en fouten te verdoezelen omdat ze ons van de kwetsbare kant laten zien. Deze kwetsbaarheid verkleint het perspectief om complexe problemen echt op te lossen.  Zorg voor een omslagpunt met meer voorstanders voor de groeicultuur en je zult zien dat de resultaten echt beter worden dan in de prestatiecultuur. Maar je zult het ook hard nodig hebben in het ondernemerschap van de 21steeeuw.

Het meest fundamentele is misschien nog wel dat het stimuleren van groei een delicaat evenwicht vereist tussen uitdagen en koesteren. Te veel uitdaging geeft te veel onzekerheid en verlamt. Te weinig maakt ons lui, verhindert groei en maakt ons zwak. Wat ons betreft is het presteren door te groeien.

Wil je meer weten hoe die omslag te maken of om er nog meer in te excelleren? Neem dan contactmet ons op.Nieuwsgierig geworden naar meer informatieve blogs met daarbij ook oplossingsrichtingen? Volg ons dan via Facebookof LinkedIn

Dit artikel is tot stand gekomen naar aanleiding van een HBR artikel van Tony Schwartz 7 maart 2018  Create a growth culture not a performance obsessed one

by jun 21, 2018
Wacht niet langer. Zorg dat je incompetent wordt

Wacht niet langer. Zorg dat je incompetent wordt

Mindset Navigator

Dan pas heb je kans om succesvol te zijn  

Als je naar de vacatures kijkt zie je het nog steeds boordevol met gewenste competenties staan. Als je er goed naar kijkt zie je dat die competenties iets zeggen over je successen uit het verleden, maar welke garanties bieden die voor het succes in de toekomst?

We zullen moeten afleren te veel te vertrouwen op kennis en ervaring. De zogenaamde juiste competenties helpen je steeds minder om langdurig succesvol te zijn. Sterker nog, het remt je succes. Ook zie ik mensen die gedwongen worden het bedrijf te verlaten omdat ze niet meer aan de nieuwe set competenties voldoen. Vaak gaat hiermee een kracht verloren die nog van veel betekenis had kunnen zijn als je anders gaat denken over wat je nodig hebt in een organisatie voor het blijven behalen van succes.

Door de snelheid van de veranderingen moeten we af van ons starre denken dat de juiste set van competenties ons aan het succes helpt.

Het gaat in essentie maar om één belangrijk ding en dat is het leervermogen ons steeds aan de passen aan de verandering en ons steeds opnieuw uit vinden. Het gaat om je vermogen de problemen van morgen op te lossen. Als je de flexibiliteit in jezelf weet terug te vinden garandeer ik dat de kans succesvol te zijn sterk gaat toenemen. Zorg dat je in staat bent om iedere keer opnieuw op een andere manier, passend bij de uitdaging van nu, invulling te geven aan de oplossing die nodig is.

Regelmatig lees je dat grofweg 50% van de banen van nu over 15 jaar niet meer bestaan. Ik voorspel dat het sneller gaat en misschien wel met een hoger percentage.

Wat moet ik dan doen zul je je afvragen. Allereerst proberen de automatische piloot in het denken uit te schakelen. Ophouden met rondjes lopen. Minder kijken naar wat je al weet en daarbinnen naar een oplossing te zoeken maar je meer af te vragen wat je nog niet weet. Je te laten inspireren door anderen en daarmee bedoel ik niet een gelijke maar juist iemand die heel anders is. Zoek de diversiteit op. Niet alleen binnen de organisatie waar je werkt maar juist ook daarbuiten. Benut het netwerk. Kijk eens vaker op LinkedIn naar iemand met wie je kunt sparren. Maar er is veel meer om te excelleren in het leervermogen om je telkens opnieuw te vinden en succesvol te zijn.

Wil je meer weten neem dan gerust contact met ons op TEAM21Cof volg ons op LinkedInof Facebook.

 

 

 

 

 

by jun 7, 2018
Start met vragen naar ideeën en verbeterpunten voor je organisatie in het aanvangsgesprek en wacht niet tot het exitgesprek

Start met vragen naar ideeën en verbeterpunten voor je organisatie in het aanvangsgesprek en wacht niet tot het exitgesprek

Bas Braad

Hoe langer je wacht met het openlijk vragen naar verbeteringen en ideeën hoe moelijker het wordt om een open en eerlijke relatie op te bouwen.

Nieuwe medewerkers wordt vooral geleerd hoe ze zich het snelst kunnen aanpassen aan de cultuur van de organisatie. Veelal gebeurt dit toch passief en gaan nieuwe medewerkers zich gedragen zoals het hier gewoon is. Al snel bekijk je ook alles door ‘de bril’ van het bedrijf. Toch is dit jammer omdat de frisse kennis en opmerkzaamheid zo snel verloren gaan. Voor je het weet heb je nog maar een fractie van het potentieel van de nieuwe medewerkers en leren de bestaande medewerkers niets nieuws.

Zelf vraag ik als ik actief ben in een organisatie snel om feedback, want ik ben vooral nieuwsgierig naar opbouwende kritiek en verbeteringsideeën. Ik vraag dat meestal anoniem. Vervolgens neem ik deze letterlijk over en stuur ze integraal terug naar de feedbackgever met de vraag om hierover in gesprek te komen.

Bij deze actie vallen twee dingen op. Er komt bijna altijd een reactie in de trant van ‘wat goed dat je open staat voor verbetering’. Daarnaast dat door deze oprechte oproep het vertrouwen in je groeit en men veel opener naar je gaat reageren. Dit levert heel veel op.

Een goede relatie opbouwen lukt veel beter als de deur nog wagenwijd openstaat. Voor je het weet is de deur dicht en zie hem dan maar weer eens op een kier te krijgen.

Wil je meer weten hoe je ideeën en verbeteringen kunt mobiliseren neem dan contact met ons op of leer er meer over op onze website onder andere bij de Resultaten Versneller.

Of volg ons via LinkedIn of Facebookpagina TEAM21C.

 

Bron: Grant, Adam – ‘Het kan ook anders’ Hoe non-conformisten de wereld veranderen. Amsterdam, A.W.Bruna uitgevers, 2018.

 

 

 

by mei 9, 2018