Je moet strategie met mindset en resultaat verbinden.

Iedere organisatie heeft een bovenstroom en een onderstroom. De bovenstroom is het groepsdoel en het taakdoel. Die zijn expliciet. Dit is het verhaal dat managers vertellen in termen van plannen, structuren, systemen en controle.

De onderstroom bestaat uit levende mensen met relaties en gevoelens. Uit netwerken waarin verhalen, ervaringen, emoties, hoop en angst circuleren. Impliciet gaan die over overleven – ontwikkelen – transformeren.

Als er energie in je organisatie wegloopt betekent dat mensen niet goed functioneren. Belemmerende energie zit meestal in de onderstroom. Dat komt omdat mensen om allerlei redenen niet goed in hun vel zitten. Andersom kan ook. Er kan veel gedoe zijn in de onderstroom omdat de bovenstroom niet op orde is.

Als je naar mensen kijkt dan zie je hun gedrag. Meestal aangepast gedrag. Mensen laten niet snel zien hoe ze werkelijk in de wedstrijd zitten. Dat bewaren ze voor thuis, het sportveld of het koffieapparaat. Daar moet je rekening mee houden als je iets gedaan wilt hebben.

Onze ervaring is dat een organisatieprobleem voor 25% kan worden opgelost met bedrijfskunde. De rest van de oplossing is echt aan mensen werken.

Zitten ze niet goed in de wedstrijd dan heeft dat verstrekkende gevolgen. Niet alleen zitten ze zichzelf in de weg, ze gaan niet samenwerken. Dan blijven de resultaten achter.

Dit is een harde les. We hebben onze managers blijkbaar alleen opgeleid voor de bovenstroom. We hebben ze niet meegegeven hoe je de onderstroom kunt lezen en verbinden met de bovenstroom. Hier hoor je bij managers de taal van de onmacht; onzichtbaar, ongrijpbaar, onderhuids. De onderstroom wordt weggezet als soft skills. Maar de waarheid is precies andersom. Soft skills zijn rock bottom.

Hoe werkt dat? Wanneer mensen niet achter het doel staan, blijven ze op zichzelf gericht en gaan in de overlevingsstand staan. Onze ervaring is dat als 20% van de mensen negatief in de wedstrijd zitten, heb je al een kritische massa die de haalbaarheid van je doelen doet kantelen. Mensen beïnvloeden elkaar bewust en onbewust. Dat is een heel krachtig mechanisme waar de meeste zich niet van bewust zijn. Maar je voelt het als je op een afdeling komt of bij een team aanschuift. Gaan ze ervoor of niet? Wat je ziet is dat afspraken niet worden nagekomen, samenwerking niet van de grond komt en de energie gaat alle kanten uit, behalve de goede.

Het wordt tijd dat managers de onderstroom gaan verbinden met de bovenstroom. De cerebrale manager moet een integrale manager worden.

Onze visie is dat er veel energie is onder de mensen. En dat als mensen ervaren dat ze er mogen zijn, dat ze een bijdrage kunnen leveren en dat die bijdrage zichtbaar is, dan gaan mensen ervoor. Dan gaan ze excelleren, dan gaat het team excelleren en gaat de organisatie excelleren. Dat merken de klanten.

Onze bijdrage is de energie onder de mensen los te maken, te richten en om te zetten in het gewenste resultaat. Dan hoeft verandering geen belemmering meer te zijn. Dan wordt het nieuwsgierigheid.

Je kunt de bovenstroom, de onderstroom en het resultaat niet los zien van elkaar. Daarom verbinden wij strategie met mindset en resultaat.

Wat levert dat op?

Als je het ook op menselijk niveau op orde hebt;

  • Kan je afspraken maken over rollen, taken en resultaten.
  • Dan worden afspraken nagekomen, is er geen ruzie maar dialoog en creativiteit
  • De groep wordt een team en het team gaat groeien
  • Levert prestaties waarmee ze zichzelf overstijgt.
  • Beschikt het team over meer bronnen van informatie om tot oplossingen te komen