Standaardiseren en toch wendbaar blijven.

Standaardiseren en toch wendbaar blijven.

21C

Na 100 jaar waart de geest van Frederick Taylor nog steeds rond. Veel bedrijven werken als een geïntegreerde machine met onderdelen die naadloos op elkaar passen. Om de twee jaar gaan de managers naar de tekentafel en herdefiniëren hoe hun organisatie moet gaan werken want de dingen veranderen. Zo’n schoksgewijze aanpak werkt niet meer in de tijden van doorlopende verandering

Wat kunnen we nu leren van de eerste ervaringen met wendbaarheid?

  1. Maak één besturingssysteem maar met flexibele toevoegingen

Een combinatie van betrouwbaar en efficiënt met snel en adaptief. Een besturingssysteem dat bestaat uit een relatief onveranderlijk kernproces aangevuld met lossere, dynamische elementen. Die als het ware als een app kunnen worden toegevoegd, geüpgraded en verwijderd.

  1. Maak je bedrijf de spiegel van de markt

De echte dynamiek komt door telkens in de spiegel te kijken. Match de klantbehoefte aan de specificaties van jouw producten en diensten. Kleine teams zonder formule structuur kijken constant naar deze match. Ze zijn tijdelijk en van wisselende samenstelling uit de hele organisatie.

  1. Doe iedere keer een reset

Elke 90 dagen wordt de match via vooraf gedefinieerde key performance indicatoren gewogen. Senior executives besluiten wat we in stand houden, uitschakelen of meer of minder middelen geven. Dat is input voor de teams de match verder te optimaliseren

  1. Hou de kern stabiel

Een goed begrepen en grotendeels onveranderlijk basis biedt de stabiliteit voor het kernproces waar als bedrijf in uitblinken.

  1. En-en

Wendbaarheid vraagt twee nieuwe overkoepelende rollen. De bewaker van kern van de organisatie, die de koers vasthoudt en een integrator, die verantwoordelijk is voor de multifunctionele teams die telkens uitvoering geven aan de juiste match tussen klant en bedrijf. Telkens weer in wisselende samenstelling.

Bottom line is de les dat je creatief kunt zijn op de evenwichtsbalk.

 

by nov 29, 2018
Daar staat weer zo’n blaaskaak als nieuwe baas.

Daar staat weer zo’n blaaskaak als nieuwe baas.

21C

Zo hoorde ik laatst een vakman mopperen over zijn nieuwe baas. Dan denk je, wat een gemiste kans. Zo’n jongen zet zichzelf en zijn organisatie meteen op 0-1 achterstand. Hoe kan dat toch? Blijkbaar wordt vergeten dat het succes van een manager ook iets met voorbeeldgedrag te maken heeft.

Managers zonder voorbeeldgedrag krijgen aangepast gedrag. Echte verbinding maak je met je eigen authentieke gedrag. Omdat je dan laat zien wat de wetten zijn voor de groep. Het gaat om kleine zichtbare gebaren. Jij raapt dat papiertje op, jij behandelt de klanten met egards, jij komt je afspraken na, jij behandelt collega’s met respect. Mensen zien dat en volgen dat.

Je raakt daarmee een fundamentele drijfveer van je mensen; ik wil bij de groep horen. Ik wil geaccepteerd zijn, ik wil bijdragen. Ik wil niet buitengesloten worden. Groepswetten zijn er in iedere groep en groepswetten worden doorlopend naar elkaar bevestigd. De druk van de groep is enorm. Daar is bijna geen ontsnappen aan. Dat is moeilijk maar biedt ook kansen.

Niet zoals de vele brood-etende profeten met hun bewustwordings- en gedragsprogramma’s ons willen doen geloven. Dit is een verspilling van tijd en geld die nooit leidt tot echte verandering. Omdat mensen steeds terug zullen gaan naar de balans van de groep. Want de winst van oud gedrag is veiligheid.

Het enige wat top-down werkt, is voorbeeldgedrag. Laten zien dat je doet wat je zegt. Mensen volgen dat. De echte prestatie van een manager is dat hij zijn team zo weet te ontwerpen en te inspireren dat het gewone mensen tot ongewone prestaties brengt. Dat is een heel mooi streven, dat doe je niet zomaar. Dat vraagt wat anders van je.

Wil je meer weten  neem dan gerust contact met ons op.

 

 

 

by okt 25, 2018
Leergierigheid is het nieuwe succes voor ondernemerschap

Leergierigheid is het nieuwe succes voor ondernemerschap

21C

Uit onderzoek blijkt dat de helft van de meest gevraagde vaardigheden drie jaar geleden nog niet op de lijsten voorkwam. Dat wat je weet wordt dan ook steeds minder relevant. Het gaat meer en meer om het vermogen de juiste vragen te stellen en leren in te spelen op de veranderingen. Slechts 10% van de organisaties weet een leercultuur te creëren. 20% van de medewerkers laten effectief leergedrag op het werk zien. Organisaties die leergierigheid effectief weten te bevorderen hebben 30% meer kans op marktleiderschap voor een lange periode.

De vraag is dan hoe creëer je een mindset die de organisatie leergierig maakt? Als je de focus legt op een 4-tal aspecten is de kans groot dat je in staat bent die leercultuur succesvol te implementeren.

Geef ruimte voor leergierigheid

Onder bijna 1000 bedrijven is minutieus onderzocht wanneer medewerkers in de leerstand staan. Dit bleek slechts 24 minuten per week te zijn. Zelfs wanneer de manager het belang van leren inziet, vervallen ze vaak in de focus van korte termijn resultaten en prestaties. Het is daarom voor medewerkers moeilijk om ruimte te vinden om te leren als de focus blijft liggen op het maximaliseren van resultaten, efficiëntie en productiviteit. Het belonen van leergierigheid gaat niet alleen over het schouderklopje aan mensen die moeite doen om te leren en zich ontwikkelen. Het gaat juist ook om het voeden van kritisch denken.

Geef zinvolle en constructieve feedback

Het management van organisaties kiest te veel voor feel-good benaderingen en richten zich op de ‘sterke punten’. Gebreken en zwaktes worden vervangen door het populaire woord ‘kans’. Hiermee proberen ze negatieve feedback weg te houden en moeilijke gesprekken te voorkomen. Maar als je de gebreken en zwaktes niet tegemoet treedt mis je de kans ervan te leren en stimuleer je de leergierigheid niet. Feedback van anderen is van cruciaal belang om elkaar te helpen verbeteren. Feedback van gebreken en zwaktes moet echter op een constructieve en delicate manier worden gegeven – het is een ware kunst – omdat mensen er over het algemeen minder ontvankelijk voor zijn dan voor lof en waardering, vooral in individualistische culturen.

Voorbeeldgedrag

Medewerkers kijken nadrukkelijk wat het management doet. Dus als je de leergierigheid van teams wilt koesteren of het leren in de organisatie wilt stimuleren, moet je het zelf ook doen. Laat zien dat je zelf ook oprecht leergierig bent. Als je wilt dat ze nieuwe en uitdagende taken op zich nemen begin dan zelf nieuwe en uitdagende taak op te pakken. Leer een nieuwe vaardigheid, meld je aan om iets te doen buiten je eigen taken in de organisatie. Werk aan iets buiten je comfortzone om, zelfs als je er niet goed in bent. Laat zien dat je met een beetje nieuwsgierigheid en discipline er ook zelf van kunt leren.

Neem nieuwsgierige mensen aan

Bij grote en complexe vraagstukken concentreren we ons op training en ontwikkeling, terwijl we het belang van een goede teamsamenstelling vergeten. Mensen werven die van nature nieuwsgierig zijn en inzetten op de match tussen hun interesses en de rol die ze hebben in de organisatie. Tientallen jaren onderzoek laat zien dat het afstemmen op de drive en interesses van mensen niet alleen hun motivatie om te leren vergroot, maar ook hun prestaties doet toenemen.

Kortom, het versterken van positief leergedrag, het geven van constructieve en kritische feedback om de inspanningen van medewerkers af te stemmen op de juiste leerdoelen, je eigen nieuwsgierigheid te tonen en mensen aantrekken met een hoge leerbaarheid en een hongerige geest, zullen waarschijnlijk een levendige leercultuur creëren binnen je team en je organisatie.

Bevorderen van leergierigheid maakt onderdeel uit van onze mindset navigatordie je helpt in de juiste setting te komen. Nieuwsgierig geworden neem gerust contactmet ons op en we helpen je concreet verder.  Wil je op de hoogte gehouden worden van het gedachtegoed van TEAM21C volgens ons dan via LinkedInof Facebook.

Geraadpleegde bron 4 ways to create a learing Culture on your team By Tomas Chamorro-Premuzic and Josh Bersin HBR 12 juli 2018.

by jul 18, 2018