Als we naar Amerika kijken dan zien we hoe groot de verschillen in leiderschap kunnen zijn. In 2008 was Obama de ultieme crowdleader met het iconische motto ‘Yes we can’. Trump volgde hem op met het motto ‘America first’ en ontpopt zich tot een platformpotentaat en is volgens het model een overnemer. Los van wat je van beide leiders vindt en hoe je hun resultaten beoordeelt, zie en voel je wel het verschil.

Bovenstaande voorbeelden spreken voor zich maar de vraag is hoe dat in jouw organisatie is. Ben je zelf leider hoe gedraag je je dan volgens bovenstaand model? Is dat de stijl van alle leiders in jouw organisatie of zijn er verschillen en in hoeverre botsen ze met elkaar? De allerbelangrijkste vraag is in hoeverre de stijl in jouw organisatie past om de gewenste doelen te bereiken in de markt.

Allereerst vanuit welk perspectief kijk je naar je werk? Een laborant gaf een mooi voorbeeld van twee manieren om ernaar te kijken. ‘Het lab is mijn wereld versus de wereld is mijn lab.’ De eerste is denken vanuit de oude wereld, de tweede vanuit de nieuwe wereld.

Terug naar de vier vormen van leiderschap met een korte toelichting zodat je jezelf kunt plaatsen en bezien of het past bij de markt waarin jouw organisatie opereert.

Kastelen

Dit is het traditionele leiderschapsmodel volgens de principes van de oude macht.  Dit is het hiërarchisme, op gezag gebaseerde model. Bijna iedereen is er mee opgegroeid.  De oude waarden en het oude model.  Een vorm die nog veel meer voorkomt dan menigeen denkt.

Overnemers

Een model dat het nieuwe machtsmodel predikt maar dan altijd met als doel om zichzelf meer macht toe te eigenen. Dus nog steeds in dienst van de oude machtswaarden.  Een vorm die terrein wint om de organisatie aantrekkelijker te maken maar de vraag is hoe lang dit stand houdt, zeker bij jongere generaties.

Cheerleaders

Is een groot voorvechter van nieuwe waarden en vindt samenwerking, transparantie en participatie belangrijk. Maar als het op leiding aankomt geeft die persoon niet thuis en geschiedt het op een oude machtsmanier omdat de persoon de macht niet wil of kan herverdelen.  In deze situaties zie je vaak dat leiders geïsoleerd komen te staan en men tegenstrijdige beelden voelt.

Crowds

In dit model gaat het er echt anders aan toe dan we gewend zijn. Het gaat erom iedereen krachtiger en machtiger te maken. Hier is het oprecht geloof dat het niet om je eigen macht gaat maar om de groep zo machtig, krachtig mogelijk te maken. En dat volgens het nieuwe model, dat betekent samenwerken, transparantie en participatie stimuleren. Of dit model je nu aanspreekt of niet, hier ligt de toekomst voor de meeste organisaties.  Er zijn echter nog maar weinig organisaties die dit echt en overtuigend hebben weten te realiseren.

Heb je hulp nodig om stappen te zetten naar nieuwe vormen van leiderschap en vraag je je af welke bij jouw organisatie passen, neem dan gerust contact met ons op.

Nieuwsgierig geworden naar meer informatieve blogs met daarbij ook oplossingsrichtingen? Volg ons dan via Facebook of LinkedIn.

Dit artikel is tot stand gekomen naar aanleiding van het boek New Power van Jeremy Heimans en Henry Timms. Een echte aanrader en sinds kort ook in het Nederlands verkrijgbaar.