In de 20steeeuw kwam macht van boven naar beneden tot stand. Inmiddels is het precies andersom voor de mensen onder de 30. Hier komt het nieuwe krachtdenken van onder naar boven tot stand.

Omdat Nederland een vergrijsde samenleving is vormen de mensen onder de 30 nog niet de helft van de bevolking. Maar toch is er nu al een wankel evenwicht tussen het oude en het nieuwe denken. Daarnaast zijn het twee heel verschillende werelden.

Kijken we naar de wereldbevolking dan is meer dan de helft 30 jaar. In Nederland hebben weliswaar de ouderen nu nog veelal de macht in handen volgens het oude denken maar dat gaat ook snel in Nederland veranderen.

Het nieuwe krachtdenken komt dus van onderen tot stand. De nieuwe groep heeft zichzelf een onvervreemdbaar recht op participatie gegeven. Kijk bijvoorbeeld naar de gewijzigde relatie tussen arts en patiënt.

Hadden we 10 jaar geleden nog veel minder de mogelijkheid om te participeren en succesvol te ageren op wat ons niet aanstond wat we of onrechtvaardig vonden, nu is dit compleet anders. De digitale wereld stelt ons in staat zonder hiërarchie met elkaar in contact te komen en kracht te organiseren. En dit kan ook nog eens razendsnel. Maar bij de nieuwe kracht gaat het om veel meer dan technologie alleen.

Het heeft ook met de manier van denken te maken. Een wetenschapper moet bijvoorbeeld niet meer denken in de termen van ‘het lab is mijn wereld’, nee hij moet denken: de wereld is mijn lab’. Dat laat ook zien dat de principes echt ondersteboven gaan.

Wie vanuit het oude machtsdenken acteert en denkt dit houd ik best nog wel even vol komt bedrogen uit. Mensen van het nieuwe krachtdenken hebben een grote afkeer van centrale bureaucratische organisaties. Er is zelf een flinke dosis verachting tegen dit denken. Zij geven de voorkeur aan een informelere omgeving. Vanuit een netwerk manier van werken krijgen zij de zaken voor elkaar.

Ze willen niet eens meer plaatsnemen in bijvoorbeeld de tweewekelijkse bijeenkomst van de vaste commissie voor ‘zo en zo’ voor multisectorale besluitvorming op hoog niveau. Dat is veel te stoffig geworden en ze geloven er gewoon niet meer in.

Als je in je organisatie die werelden niet bij elkaar weet brengen, dan is succesvol ondernemen in de 21steeeuw onmogelijk geworden. De oplossing is deze twee werelden allereerst echt te begrijpen en vervolgens te groeien naar die onontkoombare en uitdagende nieuwe werkelijkheid.

Wil je meer weten hoe die omslag te maken of om er nog meer in te excelleren? Neem dan contactmet ons op.

Nieuwsgierig geworden naar meer informatieve blogs met daarbij ook oplossingsrichtingen? Volg ons dan via Facebookof LinkedIn

Dit artikel is tot stand gekomen naar aanleiding van het boek New Power van Jeremy Heimans en Henry Timms. Een echte aanrader en sinds kort ook in het Nederlands verkrijgbaar.