Voor het hoofdkantoor van Albert Hein in Zaandam staat een standbeeld. Een huisvrouw die boodschappen doet. Het staat er niet voor niks. Het beeld heeft zelf een boodschap. Hier doen we het voor.

De boodschap van het beeld gaat nog verder. Wanneer je vanuit diezelfde huisvrouw naar je eigen organisatie kijkt, gaat het niet meer om structuren. Dan gaat het maar om een ding; hoe zorgen we er met zijn allen voor dat de huisvrouw een tevreden klant blijft en terugkomt.

Dit ligt misschien voor de hand, maar waar het beeld toe oproept is fundamenteel anders kijken naar je eigen organisatie. Kijk je naar je organisatie, dan zie je heel andere beelden dan wanneer je kijkt in termen van organiseren. Een organisatie is weliswaar nodig omdat het ordening brengt, maar het kan ook enorm in de weg staan om de oplossingen te zien waar onze klanten om vragen. Het beeld van de huisvrouw herinnert iedere dag dat de focus moet liggen op de plek waar we waarde kunnen toevoegen.

Wat ga je anders zien als je de stap zet van organisatie naar organiseren? Glenn Frijde heeft dat haarfijn beschreven:

Efficiënt produceren is bepalend voor succes Ontwikkeling is bepalend voor succes
Grip door hiërarchie (macht) Grip door samenstelling van het team
Verdeling van taken en bevoegdheden is bepalend Differentiatie naar probleemoplossend vermogen is bepalend
Functionele gebieden (afdelingen) bepalen de inrichting Processen gericht op toegevoegde waarde bepalende inrichting (beter: de toegevoegde waarde bepaalt de processen en de inrichting)
Management beslist, verdeelt en bepaalt Management ondersteunt en inspireert
Cultuur zit in de hiërarchie Cultuur zit in de reden van samenwerking
Spin-off control is bepalend voor de beheersbaarheid Juiste evenwicht tussen kunnen en mogen vormt de beheersbaarheid
Ondernemer met middelen Onderneming met mensen

Wil je meer weten hoe je de stap zet van organisatie naar organiseren neem dan contact met ons op of leer er meer over op onze website onder andere bij de Resultaten Versnelleren Strategie vertaler. Of volg ons via LinkedIn of Facebookpagina TEAM21C.