Klinkt lekker, maar hoe werkt dat nou eigenlijk?

Wie hier met oude controle beelden naar kijkt, kijkt door de bril van disciplineren en dresseren. Je wilt zien dat lijven doen wat jij wilt. Waar de geest zit, daar hou je je eigenlijk niet zo mee bezig. Dit doet mij altijd denken aan Nieuwjaars middag. Wanneer de Lipizzaner paarden op hun achterbenen staan te dansen. Ik word daar vrij treurig van.

Loslaten gaat over de behoefte van mensen. De behoefte aan autonomie en zelfverwezenlijking. In normaal Nederlands, ik mag er zijn en mijn werk doet ertoe. Dit is zweeftaal voor de Kopfmanagers en een mooi alibi om meteen af te haken. Maar voor eenieder die een sikkepit begrijpt hoe mensen in elkaar zitten, is dit een harde realiteit.

Zijn controle en loslaten tegenstrijdige begrippen? Ik heb de meest compacte uitleg gekregen van een generaal der mariniers. Dat klonk als volgt: wanneer wij manschappen het veld insturen moeten ze weten waarom ze het veld in moeten (why) en wat ze moeten oplossen (what). Maar hoe ze het oplossen (how) kan alleen door de professionals die daar, op die plek, op dat moment met al hun zintuigen de situatie assessen en op basis daarvan besluiten hoe ze zullen handelen. Als ze dan eerst met HQ  zouden moeten bellen haal je alle slagkracht en snelheid eruit. Het is onze verantwoordelijkheid te zorgen dat de mannen in het veld over de juiste professionele bagage beschikken.

Wederom blijkt dat we heel veel kunnen leren van onze militairen. Als je dit loslaten als controle durft toe te passen in je eigen organisatie, ga je heel veel energieverlies voorkomen. Misschien is het toch niet zo moeilijk als het klinkt.

Wil je meer weten over loslaten in je bedrijf als het nieuwe in control zijn neem dan contact met ons op of leer er meer over op onze website onder andere bij de Resultaten Versneller. Of volg ons via LinkedIn of Facebookpagina TEAM21C.