Scientia Potentia Est zegt u waarschijnlijk niets. Het is een uitspraak van Francis Bacon (1597) De zin betekent in het Nederlands ‘Kennis is macht’. Deze uitspraak van lang geleden is jammer genoeg verkeerd geïnterpreteerd en heeft zich zo ontwikkeld, dat het succes wordt gemaakt door kennis uitsluitend bij u zelf te houden.

Dit zal voor velen herkenbaar zijn. En ondanks het feit dat we in het informatietijdperk leven, zien we dat kennis nog onvoldoende wordt gedeeld uit angst er als verliezer uit te komen. Toch gaf Francis Bacon in de 16de eeuw al aan, dat juist het delen van kennis een belangrijke bijdrage levert aan de verrijking van de eigen kennis.

Als TEAM21C geloven we in het succes van teams. We vinden dat individuen succesvoller zijn in een team dan als prestatie persoonlijk wordt geleverd. Daarmee onderschrijven we de oorspronkelijk bedoeling van Francis Bacon.

Voor delen van kennis is vertrouwen in de collega’s en de leidinggevende van essentieel belang. Vaak ontbreekt dat. Als het vertrouwen er wel is, zie je de resultaten sterk toenemen. Vertrouwen groeit als de leidinggevende zijn kennis deelt met de medewerkers en er ook onderling aan kennisdeling wordt gedaan. Vanuit kennisdeling worden ook vaak de talenten van een ieder zichtbaar en bij een betere inzet ook betere resultaten.

Wil je meer weten hoe je kennisdeling structureel kunt verbeteren en daarmee je resultaten verbeteren neem dan contact met ons op of leer er meer over op onze website onder andere bij de Resultaten Versneller. Of volg ons via de LinkedIn of Facebookpagina TEAM21C.