Zorg dat je een persoonsgebonden krediet opbouwt

Het is belangrijk de macht en status te ontwarren die vaak in een adem worden genoemd. Macht heeft betrekking op het uitoefenen van controle en gezag; status heeft te maken met respect en bewondering.

Als mensen op hun strepen gaan staan terwijl ze niet worden gerespecteerd, worden ze door anderen gezien als dwingend, lastig, en egoïstisch. Als je iemands bewondering nog niet hebt verdiend, heb je volgens anderen niet het recht om mensen de les te lezen en dan krijg je met tegengas te maken of er wordt niet naar je geluisterd en wordt er in stilte tegengas gegeven.

Als je anderen wilt beïnvloeden en merkt dat ze je niet respecteren, voedt dat de vicieuze cirkel van rancune. Het is belangrijk niet in die situatie te geraken omdat het terugwinnen van respect niet eenvoudig is omdat dat beeld over je is gevormd.

Als je respect en bewondering oogst met inspanningen vergaar je zoals psycholoog Edwin Hollander ‘idiosyncracy credits’ noemt, oftewel persoonsgebonden krediet, de speelruimte om af te wijken van de verwachtingen van de groep. Iets wat je later mogelijk hard nodig hebt om een echt belangrijke verandering tot stand te brengen.  Persoonsgebonden krediet vloeit voort uit respect, niet de rang die je hebt en heeft dus met je bijdragen te maken. Van welke betekenis kun je zijn voor je omgeving.

Een belangrijk element bij het verkrijgen van status is niet alleen je omgeving te overladen met waarom er iets moet gebeuren, maar je eigen nadelen, onzekerheden en twijfels ook aan de orde te stellen. Het werkt ontwapenend als je daarmee begint en als je dat oprecht doet maakt het ook een slimmere en meer betrouwbare indruk. Tot slot is deze vorm van openheid ook belangrijk omdat het de toehoorders de kans biedt ideeën aan te reiken voor de zwakke punten en blijft er uiteindelijk een beter resultaat over wat je graag wilt bereiken.

Hiermee vergroot je de interactie in een groep en stijgt waarschijnlijk je persoonsgebonden krediet.

Wil je meer weten hoe je je status kunt verhogen en een persoonsgebonden krediet opbouwt neem dan contact met ons op of leer er meer over op onze website onder andere bij de Resultaten Versneller. Of volg ons via LinkedIn of Facebookpagina TEAM21C.