Vermogens worden meestal toegedicht aan mensen. We zijn nu op het punt gekomen dat ook organisaties over vermogens moeten beschikken. Organisaties moeten lerend vermogen hebben.

Hoe kan dat nou? Leren is toch vooral mensenwerk.  Structuren, processen en hiërarchie kunnen niet leren. Zeker als de cultuurwissels in de organisatie de verkeerd kant op staan, wordt er weinig geleerd.

De wereld is niet groter dan jij bent. Je aannames, je overtuigingen en je ervaringen bepalen jouw wereld. Leren is verleggen van die grens, letterlijk je wereld groter maken. Dat is niet out of the box denken. Want diezelfde box blijft je draaipunt en je blijft toetsen aan zekerheden waarvan je je moet afvragen, of ze nog wel zo zeker zijn.

Leren in organisaties gaat in de kern over hetzelfde. Het is leren van het leven. Zien we wat op ons pad komt? Weten we wat we moeten oplossen? Een nieuwe zekerheid is er wel. De manier om tot oplossingen te komen, moet minstens dezelfde snelheid hebben als de snelheid van de veranderingen.

Dan moet je gauw starten met het weghalen van belemmeringen. Leren kent geen functieomschrijvingen, afdelingen of hiërarchie. Ontketen je mensen, dan heb je de eerste winst te pakken. Maar heb je dan het lerend vermogen goed georganiseerd? Ik denk het niet.

Er is een veilige omgeving nodig, om medewerkers in staat te stellen de vanzelfsprekendheden van de organisatie ter discussie te stellen. Zo durven zij toch die onwelgevallige boodschap te brengen en coalities te vormen buiten het harkje om. Dit kan je organiseren en het brengt je veel. Want wie zijn lerend vermogen goed georganiseerd heeft, blijft relevant. De golven hou je niet tegen, maar je kunt er wel op leren surfen.

Wil je meer weten, hoe je het lerend vermogen structureel kunt verbeteren en daarmee je resultaten kunt verbeteren, neem dan contact met ons op of leer er meer over op onze website www.team21c.nl. Je kunt ons ook volgen via de LinkedIn of Facebookpagina TEAM21C.