Naarmate de ontwrichtende krachten van nieuwe technologie het tempo van de verandering versnelt, wordt het steeds noodzakelijker om te communiceren en samen te werken. In onze wereld is innovatie een teaminspanning.

Steve Jobs wordt vaak gezien als een eenzame visionair en een autoritaire leider. De creaties waar hij het meest trots op was waren niet de iPhone of de originele Macintosh. Hij was het meest trots op de teams die de iPhone en de Macintosh hadden ontwikkeld.

Grote innovaties zijn niet afkomstig van een eenzame uitvinder of ontpoppen uit een top-down model met command-and-control-stijl. Grote innovaties zoals de creatie van de computer, transistor, microchip, internet, komen uit teams. Mensen die op een hoog niveau samenwerken aan een gemeenschappelijk doel.

Is efficiency dan uit? Nee efficiëntie is nog steeds noodzakelijk. Het is alleen niet langer voldoende om als organisatie succesvol te zijn.  Het werkte in de twintigste eeuw, maar het wordt nu snel achterhaald door de snelheid van verandering en de overdreven impact van kleine spelers, zoals terroristen, startups en virale trends.

Het reductionistische managementmodel van de vorige eeuw is inefficiënt gebleken om snel nieuwe oplossingen te ontwikkelen. Wie een innovatieve flexibele respons willen creëren op marktveranderingen vindt het antwoord in het veranderen van managementstructuren en het ontschoten van silo’s. Het gaat nu om echt teamwerk, samenwerking op een hoog niveau over de afdelingen heen werken. Ook wel bekend als de vaardigheden van de 21eeeuw.

Kijk bijvoorbeeld naar meer informatie over de 4 stadia van team professionaliteit en vraag je af welke teams wil jij in je bedrijf hebben. Lees meer over ‘Met welk team werk jij?’

Wil je meer weten wat de vaardigheden van de 21eeeuw voor jouw teams kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op of lees er meer over op onze website onder andere bij deMindset Navigator. Je kunt ons volgen op LinkedInof FacebookTEAM21C.