Hoe een woningcorporatie met een team vol jubilarissen
een fors capaciteit probleem oploste
en een nieuwe ambitie ontwikkelde.

 Team21C werd gevraagd vom haar mindset aanpak. Een aanpak die mensen zelf tot het inzicht laat komen dat het werk anders kan, dat ook mijn werk anders kan, dat ik het anders ga doen.

Team 21 C werd gevraagd het team weer los te maken.

Een woningcorporatie was door een moeilijke periode heen gekomen. Het aantal medewerkers van de afdeling onderhoud was met 30% teruggebracht terwijl de woningvoorraad gelijk was gebleven. De vraag was nu, hoe gaan we aan onze onderhoudsverplichtingen voldoen? Volgens de norm kunnen we maximaal 14.000 woningen onderhouden terwijl we 21.000 woningen in bestand hebben.

Op de afdeling onderhoud waren de medewerkers gemiddeld 25 jaar in dienst. Ze hadden in de loop der jaren allerlei concepten, managers en marktomstandigheden voorbij zien komen. Niet iedereen ging daar op dezelfde manier mee om. Sommigen waren sceptisch geworden en zelfs cynisch. Anderen bleven nuchter, en sommigen waren afwachtend en passief. Bottomline, het team bewoog niet meer.

De manager zag het anders. Hij zag vooral het potentieel van ervaren en betrokken professionals. Mensen met realiteitszin die niet terugdeinsden voor een creatieve oplossing. Om dat weer los te krijgen moest de mindset om.

De afdeling ging aan de slag met de capaciteitsvraag onder begeleiding van Team21C. Maar nu werkend vanuit hun kracht met inzet van veel creativiteit en ervaring. Daarmee kwam al snel een stroom van onconventionele oplossingen met een hoog realiteitsgehalte op gang. Het team omarmde de nieuwe werkelijkheid en loste het op. De woningcorporatie kon alsnog de 21.000 woningen onderhouden. Nu zelfs met de ambitie voor een nog betere dienstverlening.