Een investment banker die medewerkers net zo belangrijk maakte als leidinggevenden

Team21C werd gevraagd alle HR disciplines op dit nieuwe principe te herijken en scherper aan te laten sluiten bij de strategie van de onderneming. Zo werd er een specialisten personal development programma ontwikkeld naast het bestaande leidinggevenden programma. Er moest ook een gelijkwaardige inbreng komen voor de realisatie van de strategie voor zowel de leidinggevenden als de specialisten. Wil je meer weten over hoe wij ook jouw organisatie kunnen bijstaan.

 

Team21C werd gevraagd personal development verder te professionaliseren.

Daar waar specialisten zo cruciaal zijn voor het succes van de onderneming wordt vaak toch nog de meeste aandacht geschonken aan de leidinggevenden. Zowel in aandacht als in beloning. Wat tot gevolg heeft dat specialisten dan de ambitie ontwikkelen toch ook leidinggevende te willen worden terwijl ze daarvoor zichzelf niet helemaal geschikt vinden en belangrijker, waar ook hun hart niet ligt.

Een investment banker begreep dat hier een oprechte koerswijziging van de HR strategie moest worden doorgevoerd om succesvol te blijven. Er waren toch te veel leidinggevenden ontstaan die er eigenlijk geen zin in hadden en onvoldoende geschikt bleken. Daarnaast bleven de medewerkers zich tweederangs voelen en een leidinggevende hebben die hen niet motiveerde.

Er werd een internationaal personal development programma ontwikkeld waar op een gelijkwaardig niveau zowel specialisten als leidinggevenden zich verder kunnen bekwamen. Om dit echt waar te maken moest het roer wel echt om.