“Het gaat er niet meer om een visie of een plan te hebben maar constant te leren bewegen op veranderingen”

Zoek de antwoorden op 5 aan elkaar gerelateerde vragen

Wat is de ambitie van de onderneming, wat motiveert. In welke markt wil je die ambitie realiseren en hoe wilt u dat doen? Welke kennis en vaardigheden zijn daarbij essentieel en op welke manier moet dit gefaciliteerd worden om dit als organisatie succesvol aan te kunnen en als een blijvende winnaar te worden gezien in de markt.

In het hoe is belangrijk je organisatie ook echt digitaal te transformeren

Digitale technologie verandert de manier waarop we ‘connected’ zijn en creëert waarde samen met de klant. De relatie met de klant is wederkerig geworden en hij heeft steeds meer het stuur in handen. De visie van de klant op uw business wordt een kritische succesfactor. De concurrentie van de 21e eeuw komt ook steeds minder van gelijkwaardige organisaties maar juist van daarbuiten. Hoe voorkomt u dat en wordt u een succesvolle buitenstaander. Ook het netwerk van organisaties waarmee u uw succes behaald wordt steeds belangrijker. Hoe creëert u zo’n netwerk? Samenvattend, de digitale revolutie noodzaakt ons anders te denken en te begrijpen hoe u de waarde voor de klant kan verhogen.

Accepteren van onzekerheid

We zijn opgegroeid met een voorspelbare wereld. Daar hebben we onze organisaties op ingericht. We denken planmatig en kiezen veelal vanuit de behoudsgedachte voor het verbeteren van onze producten en diensten. Toch treden we een wereld binnen die niet volgens deze principes te beheersen is en voor we het weten staan we zelf buiten spel. De uitgangspunten van het strategisch management gaat uit van de nieuwe onzekerheid en hoe u daar snel en slagvaardig op in kan spelen.